Официални резултати

окончателни протоколи

Предварителни резултати

преди контестации

Веднага след обявяване на резултатите участникът има право да подаде контестация до проверителите за всяка от задачите.

Контестацията се разглежда от проверителите по правилата за контестации от регламента за националните състезания по математика при VIII XII клас.

Условия на задачите

кратки решения и критерии за оценяване

Разпределение по стаи

Националният кръг ще се проведе на 08 април 2023 година в сградата на СМГ на ул. "Искър" 61 , като:

 • Всички ученици трябва най-късно до 8:30 ч. да се явят в стаята, в която са разпределени.
 • Учениците се допускат до участие в олимпиадата след представяне на документ за самоличност със снимка (ученическа лична карта, лична карта, паспорт).

Пожелаваме успех на всички ученици!

СМГ е домакин на националния кръг

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ "Паисий Хилендарски" и на математиката,

Информираме Ви, че Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" е домакин на националния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2022/2023 година.

Тази публикация се актуализира своевременно и чрез нея споделяме с Вас информация около организацията и провеждането на националния кръг.

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

Представяме на Вашето внимание работна програма за организирането и провеждането на националния кръг на олимпиадата по математика в периода 7.–10. април 2023 година, за да можете да планирате участието си.

07.04.2023 година /петък/

 • До 17.00 часа – Пристигане в гр. София и настаняване в избрания хотел
 • 18.30 – 19.30 часа – Техническа конференция с ръководителите на ученици в Учителската стая на СМГ "Паисий Хилендарски", гр. София, ул. Искър №61
 • 20.00 часа – Официална вечеря за ръководителите на класираните ученици

08.04.2023 година /събота/

 • 08.30 – 08.50 часа – Заемане на местата от учениците по състезателни зали в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София, ул. Искър №61
 • 09.00 – 13.00 часа – Начало и край на състезателния ден за учениците от VII клас
 • 09.00 – 13.30 часа – Начало и край на състезателния ден за учениците от VIII до XII клас

09.04.2023 година /неделя/

 • 08.30 – 08.50 часа – Заемане на местата от учениците от IX, X, XI и XII клас по състезателните зали в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София, ул. Искър №61
 • 09.00 – 13.30 часа – Начало и край на състезателния ден за учениците от IX, X, XI и XII клас
 • 08.00 – 09.00 часа – Разсекретяване на писмените работи на учениците от VII и VIII клас
 • 09.00 – 10.00 часа – Провеждане на контестации за учениците от VII и VIII клас
 • 11.00 часа – Официално награждаване на учениците от VII и VIII клас във Физкултурния салон на СМГ „Паисий Хилендарски“

10.04.2023 година /понеделник/

 • 08.00 – 09.00 часа – Разсекретяване на писмените работи на учениците от IX до XII клас
 • 09.00 – 11.00 часа – Провеждане на контестации за учениците от IX до XII клас
 • 12.00 часа – Официално награждаване на учениците от възрастова група IX – XII клас във Физкултурния салон на СМГ „Паисий Хилендарски“

Грамоти

Уважаеми колеги,

Молим всички ръководители на ученици, класирани за националния кръг на НОМ, да се регистрират чрез този формуляр в срок до 18:00 часа на 06.04.2023 година, за да може да подготвим Вашите грамоти.

Благодарим Ви предварително!

Официална вечеря

Уважаеми колеги,

Молим всички, които желаят да присъстват на официалната вечеря за ръководителите на учениците, класирани на НОМ ,да се регистрират чрез този формуляр в срок до 18:00 часа на 06.04.2023 година.

Благодарим Ви!