Уважаеми родители, скъпи ученици,

В СМГ „Паисий Хилендарски“ са записани бъдещи петокласници за всичките 156 места и с това дейностите по осъществяването на държавния план-прием приключват.

Последният записан е ученик с пореден номер 196 от класирането.

Ръководството на СМГ поздравява всички новоприети ученици и им пожелава много незабравими мигове, редица успехи и победи и безброй усмивки в нашето училище!