Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от провелия се на 11.02.2024 година областен кръг на олимпиадата по математика за IV, V и VI клас.

Родителите, които не са дали съгласие за публикуване на резултати, могат да разберат фиктивния номер на детето си от училището на ученика.

Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.

  • Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на ученика в сградата на СМГ – в „Библиотека“ от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 06, 07 и 08 март 2024 г.
  • Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.
  • Единствено ученикът или негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
  • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

Протоколът с резултатите на учениците се предоставя по служебен път на гимназиите в рамките на област София-град, които използват резултатите от олимпиадата по математика за осъществяването на държавен план-прием в V клас.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

Пожелаваме Ви много бъдещи успехи и сбъднати мечти!